Privacy en klachten

Privacy en klachten

Privacy

Iedere ingeschreven cliënt heeft een eigen dossier. Dit bestaat uit een digitaal en een papieren dossier. Het digitale dossier bestaat uit gegevens die opgenomen zijn in een administratieprogramma voor een zorgaanbieder in de eerste lijn. Vanuit dit programma kan elektronisch worden gedeclareerd. Het digitale dossier is alleen toegankelijk voor de behandelaar. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier waarvoor een afspraak gemaakt kan worden. De zorgaanbieder heeft een geheimhoudingsplicht (dat wil zeggen dat alleen informatie doorgestuurd mag worden met toestemming van de cliënt). Na afsluiting van de behandeling wordt de verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht tenzij u daartegen bezwaar hebt gemaakt.

Klachten

Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden bijvoorbeeld over de geboden hulp, de bejegening of de rekening. Als u vragen of klachten heeft laat het dan weten, dan kan samen gezocht worden naar een oplossing. Een rechtstreeks gesprek is vaak de beste weg. De praktijk is aangesloten bij De Zorgprofessional die over een klachten- en geschillencommissie beschikt.