Tarieven

TARIEVEN

Gesprek (consult of advies): €80,- per uur
Intakegesprek (gereduceerd tarief): €30,- per uur

Over de kosten van een (uitgebreid) psychologisch onderzoek en de verschillende trainingen kunt u contact opnemen met de praktijk.

Praktijk voor Orthopedagogiek ‘t Zeggelt heeft een contract met Samen 14 ( de 14 Twentse gemeenten). In 2017 e.v. heeft u vanuit uw gemeente recht op (volledige) vergoeding van psychologische hulp vanuit de Generalistische Basis GGZ. De kosten worden rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd.

Er is een ministeriële regeling die stelt dat aanbieders van jeugdhulp bij hun declaratie die persoonsgegevens dienen te vermelden, die voor de gemeente noodzakelijk zijn om na te kunnen gaan of de declaratie rechtmatig is. Daarom zullen persoonsgegevens van de cliënt door ons (dit betreft niet de informatie over de problemen of diagnose) doorgestuurd moeten worden naar uw gemeente. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven voor het eerste gesprekAls u hier bezwaar tegen heeft dan is wel het gevolg dat u de hulp zelf moeten betalen.

OVP (overig product)
Het OVP product is bedoeld voor zorg die wordt geleverd, maar die niet tot het verzekerd pakket behoord op grond van de Zorgverzekeringswet (ZvW) en niet vergoed wordt door de gemeente. Bij OVP gaat het dus om het bieden van zorg, zoals uitgebreidere diagnostiek, begeleiding en behandeling welke niet in het verzekerde pakket is opgenomen. Voor deze zorg wordt het tarief van €80.- per uur gehanteerd.

Verwijzing
In 2017 e.v. kunt u op 2 manieren voor vergoede zorg in aanmerking komen:
1. D.m.v. een zorgtoewijzing naar PvO ‘t Zeggelt via de wijkcoach/gemeenteconsulent van uw gemeente. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig.
2. D.m.v. een verwijzing van een arts.

N.B.
Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht en komen niet voor vergoeding van de gemeente in aanmerking. Deze zullen dus aan u gefactureerd worden.